top of page

תהליך העבודה שלנו

תהליך עבודה איקון.png

מטרתה של חברתנו הינה להעניק ללקוח פתרון כולל, מקצה לקצה, לאורך התהליך שנקרא "גיוס הון" ובפרט בכל אחד מהשלבים הקריטיים שקיימים בו. לכל אחד מהשלבים בתהליך מאפיינים ייחודיים לו אשר דורשים תשומת לב מרבית תוך שימת דגש על האסטרטגיה העסקית של החברה, יכולותיה וצרכיה העסקיים, בד בבד עם התייחסות לכשלים פוטנציאליים וחשיפות מסוגים שונים.

שלבי העבודה מול החברה המבקשת מענק:

בשלב הראשון: 

יפגשו נציגינו עם נציגי הלקוח (ובפרט עם דרג "קובעי המדיניות") על מנת לערוך סקירה ראשונית של החברה, יכולותיה, צרכיה העסקיים, אסטרטגיית הפיתוח והשיווק שלה וכן לבדוק את פעילות המחקר והפיתוח המתבצעת בה כיום והמתוכננת לשנים הקרובות.

במסגרת פגישה זאת נדון בפיתוח מוצרים הרלוונטיים לקבלת תמיכה מגופים מממנים וכן נסקור את החלופות השונות לקבלת מענקים.

אנו נסביר לחברה את דרישות הסף הקיימות בכל אחד מהמסלולים (לדוגמא: חדשנות טכנולוגית, מימון משלים, שוק פוטנציאלי, מכירות עתידיות ועוד), את יתרונותיהם וחסרונותיהם אל מול חלופות אחרות ונקבע את סל התמריצים האופטימלי עבור החברה.

עם קבלת ההחלטה בדבר המוצר והטכנולוגיה החדשניים בגינם ניתן וראוי להגיש בקשה/ות למענק/ים, ולאחר שנקבע מסלול התמיכה הרלוונטי ביותר לחברה וליכולותיה וצרכיה, נקיים הערכה לגבי היקף התקציב הדרוש לביצוע תוכנית המו"פ תוך בחינה של היכולות הפיננסיות של החברה והסיכוי לקבלת אישור מרבי מהגוף המממן. 

בשלב השני: 

תחל כתיבת הבקשה למענק שתוגש לגורם הרלוונטי הנבחר. הבקשה הנה תוכנית עסקית מפורטת המכילה התייחסות למגוון נושאים, בהם: יכולות טכנולוגיות וחדשנות במוצר, נושאים שיווקיים מגוונים, יכולות החברה והצוות המוביל, נושאים תקציביים ועוד. הבקשה יכולה להיכתב בשפה האנגלית (לרוב) או העברית. 

כתיבת הבקשה מתבצעת ברובה על ידי חברתנו בשיתוף פעולה מלא עם אנשי מפתח בחברה (מנהלי פיתוח, מנהלי שיווק, מנהלי כספים ועוד). לאורך תהליך הכתיבה אנו שמים דגשים במקומות בהם ניסיוננו הרב הראה כי אלו החשובים ביותר בכל מסלול תמיכה נבחר. התייחסות מיוחדת ניתנת, מצד אחד, לצרכי החברה ומצד שני לנהלים ולתקנות של הגורם המממן (ויש רבים כאלה).

 

בתום כתיבת הבקשה היא תוצג לחברה ולאחר קבלת אישור סופי לתוכנה, היא תוגש על ידינו לגורם המממן.

אנו נעדכן את החברה לכל אורך תהליך קליטת הבקשה אצל הגורם המממן.

אנו מכינים את החברה בצורה יסודית לקראת הבדיקה הטכנולוגית לבחינת הפרויקט. במסגרת הכנה זו אנו נעבור שוב על הבקשה ועל נקודות כשל שעלולות להתעורר בביקור, נבצע סימולציות לשאלות בנושאים שונים שצפויות לעלות בפגישה וכן נסייע לחברה בהכנת מצגות וחומרים משלימים לקראת הפגישה.

 

כמו כן נסייע לחברה להכין את החומר הנדרש ממנה לקראת הבדיקה הפיננסית שמתבצעת במקביל ע"י רו"ח מטעם הגוף המממן (לצורך בדיקת יכולת מימון או עמידה בדרישות מסלולים מסוימים).

 

בשלב השלישי:

עם קבלת האישור למענק (שמהווה תמיכה בתוכנית פיתוח), אנו נלווה את הלקוח לכל אורך תקופת הפרויקט ונסייע לו בהכנת הדיווחים השונים הנדרשים ממנו (טכנולוגיים וכספיים), וזאת בשונה מיועצים אחרים בשוק.

 

אנו, בשיתוף פעולה מלא עם המחלקה הפיננסית של הלקוח, נדאג כי דוחות אלה מוגשים תמיד בזמן ובצורה מיטבית במטרה לוודא כי הלקוח מקבל בזמן את כל הכספים להם הוא זכאי וכן כי הוא מנצל בצורה מקסימלית את המענק שאושר לו.

 

בנוסף, לכל אורך השנה אנו נחפש בצורה פרו-אקטיבית מסלולי תמיכה נוספים אליהם יכולה החברה לגשת, מכל המקורות האפשריים, על מנת לנסות ולמקסם את התמיכה השנתית להוצאות המחקר והפיתוח שלה.

נציגי חברתנו זמינים וקשובים לצרכי הלקוח ולרחשי לבו בכל זמן כחלק מתודעת השרות שלנו

bottom of page