top of page

מסלולי תמיכה לחברות

איקון מסלול צמיחה

מסלול תאגידי הזנק

מסלול זה מסייע לחברות מתחילות המעוניינות לפתח מוצר טכנולוגי חדשני. ייחודיות המסלול הנה בכך שאינו מצריך גיוס מימון משלים לביצוע התוכנית מבעוד מועד ובכך שהוא מסייע במימון הוצאות שיווקיות התורמות לקידום מסחור המוצר.

דרישות סף:

 • להיות תאגיד רשום בישראל.

 • על התאגיד לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס' 1 ונהלי המסלול (200-01, 200-02, 200-03, 200-04, 200-06 (.
   

תנאים רלוונטיים לתאגיד הזנק (סטרטאפ):

 • גיל תאגיד: עד 5 שנים נכון למועד הגשת הבקשה

 • תקציב מבוקש: עד 5 מיליון ₪ לסך הבקשות של התאגיד באותה שנה קלנדרית
   

תנאי מימון מועדפים לתאגידי הזנק בבעלות יזמות מיעוטים ו/או חרדים ו/או נשים:

 • גיל תאגיד: עד 5 שנים נכון למועד הגשת הבקשה

 • תקציב מבוקש: עד 2.5 מיליון ₪ לבקשה עבור שנה ראשונה, עד 5 מיליון ₪ לבקשה עבור שנה שניה

 • תאגיד הזנק אשר לפחות 33% מהון מניותיו (על בסיס דילול מלא) מוחזק על ידי יזם מקבוצה עם תנאי מימון מועדפים, במישרין או בעקיפין.

 • אם מדובר ביזם/ת יחיד/ה – הוא/היא מועסק/ת במשרה מלאה במבקש.

 • אם מדובר ביזמת יחידה מקבוצה עם תנאי מימון מועדפים נשים – עליה להיות מועסקת במשרה מלאה במבקש בתפקיד מנכ"לית ו/או סמנכ"לית הטכנולוגיות.

 • אם מדובר על מספר יזמים/יזמיות – לפחות אחד/ת מהם מועסק/ת בתפקיד מנכ"ל/ית ו/או סמנכ"ל/ית הטכנולוגיות במבקש וכל אחד מהם מועסק/ת במשרה מלאה במבקש או, בכפוף לאישור הוועדה, בהיקף נמוך יותר.

חשוב:

אין צורך בגיוס המימון המשלים בטרם ההגשה של הבקשה!

לחברות אשר קיבלו את האישור ניתנת תקופה של כחצי שנה להשלים גיוס ממשקיעים פרטיים. במקרים רבים האישור שנתקבל מהרשות מסייע לחברה להיות אטרקטיבית עבור המשקיעים ובכך לקצר את תהליך הגיוס.

במסלול יינתנו תנאים משופרים ליזמים ממגזר בני המיעוטים, המגזר החרדי ונשים.

קרן המו"פ- מו"פ תחרותי ועידוד חדשנות טכנולוגית

מסלול זה הינו המסלול הגדול והוותיק ברשות לחדשנות ופונה לחברות אשר עונות לתנאי המסלול:

 

תנאים הרלוונטיים לכלל חברות המגישות בקשה למסלול זה: 

 • להיות תאגיד רשום בישראל.

 • כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

 

מסלול זה מעודד חדשנות טכנולוגית בפיתוח מוצרים חדשניים או שדרוג טכנולוגיות קימות. המסלול מורכב מתת מסלולים ייעודיים בתחומים רבים: חומרה, תוכנה, תקשורת, מערכות, מדעי החיים, מכשור רפואי, סייבר, IOT, פינטק, קלינטק, ועוד..

 

חשוב:

על הפרויקט לעמוד בדרישות הבאות:

 • חדשנות טכנולוגית גבוהה

 • אתגרים טכנולוגים וסיכוני פיתוח

 • יכולות חברה וצוות מוביל

 • פוטנציאל עסקי וולידציה של השוק

 • תרומה למשק הישראלי

מסלול פיילוטים (מתקני הרצה)

תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל יאפשר לתאגידים הפועלים בתחום הטכנולוגיה לבצע מחקר ופיתוח לרבות תכניות להפעלת מתקני הרצה (פיילוטים) במגוון מערכות חדשנות לרבות אלו העתירות ברגולציה ובהשפעה ממשלתית בהן, תוך הגברת תפיסת הערך הכלכלי הנוצר בישראל. שיתוף גורמי הממשל במסלול ההטבה יגדיל את השפעתם על ביסוס מערכות החדשנות בתחומי אחריותם, ינגיש את הרגולציה, את נכסי המדינה ואת התשתיות הציבוריות עבור הציבור ויטיב את רמת הידע והמקצועיות של רשות החדשנות ושל הממשלה בקידום מערכות חדשנות אלו.

מטרת מסלול ההטבה הינה לתת מענה לכשלי שוק הקיימים במערכות חדשנות חדשות וצומחות, לרבות בשל רגולציה והשפעה ממשלתית, ובאים לידי ביטוי ברמות סיכון טכנולוגי ומורכבות ביצועית גבוהה, בגישה מוגבלת לאתרי הרצה או בקבלת אישורים רגולטוריים עבורם.

המסלול תומך בהרצת פיילוטים בשיתוף פעולה בין החברות הטכנולוגיות לגופים הממשלתיים בנושאים הבאים:

 • משרד הבריאות 

 • משרד לשוויון חברתי

 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

 • משרד להגנת הסביבה

 • רשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר

 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 • מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה

 • משרד הפנים 

 • רשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה

 • משרד האנרגיה ומנהלת תחליפי נפט ותחבורה חכמה

חשוב:

 • יש לעקוב אחר קולות קוראים שמפורסמים מידי פעם (ראה "קולות קוראים פתוחים" תחת "מסלולים")

 • אפשרות למענק מוגדל במקרים מסוימים

bottom of page