top of page

מסלולי הזנק

איקון מסלול הזנק

מסלול תנופה

המסלול מעניק תמיכה ליזמים בעלי רעיון טכנולוגי חדשני אשר רוצים להגיע להוכחת היתכנות טכנולוגית

ובדיקת ישימות מסחרית.

מאפייני המסלול:

  • מענק  בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענק של 200,000 שקלים לתקופה של עד שנתיים: 100,000 ₪ לשנה ראשונה + 100,000 ₪ לשנה נוספת

  • המענק משמש ל: בניית אב-טיפוס, הגנה על קניין רוחני ופיתוח עסקי ראשוני

חשוב:

אין צורך להיות חברה בע"מ לצורך פניה למסלול זה

מסלול SEED

למי מיועד המסלול? 

המסלול מיועד לחברות הזנק בשלב ה-SEED שמפתחות טכנולוגיות בתחומים בהם יש רגולציה מחמירה, טווח זמן ארוך להטמעה, או חלק משוק שנמצא בהתהוות. התמיכה תינתן לחברות אשר לא גייסו יותר מ-3 וחצי מלש"ח (עד מועד ההגשה למסלול) וכבר חתמו על מזכר הבנות עם משקיע הון סיכון מנוסה בהשקעות בסיכון גבוה, המעוניין להשקיע בחברה השקעת SEED ראשונה.

מה מקבלים? 

  • החברות יקבלו מענק בגובה אשר יעמוד על 40% מסיבוב השקעה (גובה מענק הרשות יהיה עד 3.5 מיליון).

  • בנוסף קבוצה עם תנאי מימון מועדפים או חברות שממוקמות בפריפריה יוכלו לקבל תוספת מענק בשיעור של 10% מסך כל ההשקעה ההונית במזומן (גובה מענק הרשות יהיה עד 3.5 מיליון).

bottom of page