מסלולי הזנק

איקון מסלול הזנק

מסלול תנופה

המסלול מעניק תמיכה ליזמים בעלי רעיון טכנולוגי חדשני אשר רוצים להגיע להוכחת היתכנות טכנולוגית

ובדיקת ישימות מסחרית.

מאפייני המסלול:

  • מענק  בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענק של 200,000 שקלים לתקופה של עד שנתיים: 100,000 ₪ לשנה ראשונה + 100,000 ₪ לשנה נוספת

  • המענק משמש ל: בניית אב-טיפוס, הגנה על קניין רוחני ופיתוח עסקי ראשוני

חשוב:

אין צורך להיות חברה בע"מ לצורך פניה למסלול זה