קולות קוראים פתוחים

מגפון חדש.png

קולות קוראים פתוחים

הרשות לחדשנות מפרסמת קולות קוראים במגוון המסלולים הקיימים.

את רשימת הקולות הקוראים הפתוחים בכל זמן נתון, ניתן למצוא בקישור