top of page

קולות קוראים פתוחים

מגפון חדש.png

קולות קוראים פתוחים

הרשות לחדשנות מפרסמת קולות קוראים במגוון המסלולים הקיימים.

את רשימת הקולות הקוראים הפתוחים בכל זמן נתון, ניתן למצוא בקישור

bottom of page